RT dan RW

Dusun Karanganyar

Ketua RW 1         : Sugimin

Ketua RT 1/1       : Ahmad Rosidin

Ketua RT 2/1       : Sidikun

Ketua RT 3/1       : Tarmuji

Ketua RT 4/1       : Slamet Riyadi

Dusun Karangsembung

Ketua RW 2         : Andreas Sutarno

Ketua RT 1/2       : Tabroni

Ketua 2/2             : Slamet Riyadi

Ketua RT 3/2       : Dasimun

Ketua RT 4/2       : Kasimin

Ketua RT 5/2       : Masimun

Dusun Sidasari

Ketua RW 3         : Saidi

Ketua RT 1/3       : Paryanto

Ketua RT 2/3       : Suyanto

Ketua RT 3/3       : Sulam Tofiq

Ketua RT 4/3       : Tri Widiyanto

Ketua RT 5/3       : Ahmad Muswanto

Dusun Sidadadi

Ketua RW 4         : Sunaryo

Ketua RT 1/4       : Sudiyono

Ketua RT 2/4       : Suratman

Ketua RT 3/4       : Machasin

Ketua RT 4/4       : Muhaimin

Dusun Nusasembung

Ketua RW 5         : Sapon

Ketua RT 1/5       : Ahmad Sodikin

Ketua RT 2/5       : Pujiato

Ketuan RT 3/5    : Riyanto

Dusun Nusajaya

Ketua RW 6         : Sunarjo

Ketua RT 1/6      : Samsudi

Ketua RT 2/6       : Parsidi

Ketua RT 3/6       : Ngadiyono